Fathi, L. (2022) “Physical and chemical properties of three wild almond wood species grown in Zagros forests: Fizikalne in kemijske lastnosti lesa treh divjih vrst mandljevca, ki rastejo v gozdovih Zagrosa”, Les/Wood, 71(1), pp. 23–30. doi:10.26614/les-wood.2022.v71n01a03.