Dremelj, M. and Straže, A. (2022) “Effects of natural ageing on selected physical and mechanical properties of structural timber: Vpliv naravnega staranja na izbrane fizikalne in mehanske lastnosti konstrukcijskega lesa”, Les/Wood, 71(2), pp. 45–56. doi: 10.26614/les-wood.2022.v71n02a05.