Remic, K. and Jošt, M. (2022) “Life cycle assessment and opportunities to improve environmental impacts in the wood sector: Analiza življenjskega cikla in priložnosti za zmanjševanje vplivov lesne industrije na okolje”, Les/Wood, 71(2), pp. 57–66. doi: 10.26614/les-wood.2022.v71n02a03.