Čufar, K. (2022) “Wood identification in objects of Bambuti people from the Congo in the collection of the Slovene ethnographic museum: Identifikacija lesa predmetov ljudstva Bambuti iz Konga v zbirki slovenskega etnografskega muzeja”, Les/Wood, 71(2), pp. 5–24. doi:10.26614/les-wood.2022.v71n02a04.