Vek, V., Poljanšek, I. and Oven, P. (2021) “Letni sestanek projektne skupine projekta L4-2623: Posvet z naslovom Kaj vemo o ekstraktivih jelove skorje?”, Les/Wood, 70(2), pp. 123–124. doi:10.26614/les-wood.2021.v70n02a14.