Gaspari, A., Čufar, K. and Merela, M. (2021) “Wood analyses helped to determine the location and approximate construction period of the Roman bridge over the Drava River in ancient Poetovio (Ptuj, Slovenia): Analiza lesa je potrdila lokacijo in okvirno obdobje postavitve rimskega mostu čez reko Dravo v antičnem Poetoviju (Ptuj v Sloveniji)”, Les/Wood, 70(2), pp. 71–85. doi:10.26614/les-wood.2021.v70n02a06.