Dahle, S., Žigon, J., Petrič, M. and Kariž, M. (2020) “Plasma treatment of spruce wood changes its dielectric properties: Obdelava smrekovega lesa s plazmo spremeni njegove dielektrične lastnosti”, Les/Wood, 69(2), pp. 83–95. doi: 10.26614/les-wood.2020.v69n02a03.