Škrk, N., Črepinšek, Z. and Čufar, K. (2020) “Phenology of leaf development in European beech (Fagus sylvatica) on a site in Ljubljana, Slovenia in 2020: Fenologija razvoja listov navadne bukve (Fagus sylvatica) na rastišču v Ljubljani v letu 2020”, Les/Wood, 69(1), pp. 5–19. doi: 10.26614/les-wood.2020.v69n01a07.