Šivic, M. and Oblak, L. (2020) “Product development in the wood industry with quality function deployment method: Razvoj izdelka v lesni industriji z metodo razvoja funkcij kakovosti”, Les/Wood, 69(1), pp. 85–99. doi: 10.26614/les-wood.2020.v69n01a01.