Merhar, M., Šega, B. and Gornik Bučar, D. (2019) “The influence of thermal modification on the machining properties of beech wood: Vpliv termične modifikacije na obdelovalne lastnosti bukovine”, Les/Wood, 68(1), pp. 15–24. doi:10.26614/les-wood.2019.v68n01a02.