Čufar, K. and Lesar, B. (2017) “Srečanje ALUMNI kluba Oddelka za lesarstvo”, Les/Wood, 66(2), p. 86. doi:10.26614/les-wood.2017.v66n02a09.