Useros, F. (2017) “Wood formation in Norway spruce on a lowland site in Slovenia in 2015 and comparison with other conifers all over Europe: Nastajanje lesa smreke na nižinskem rastišču v Sloveniji v letu 2015 in primerjava z iglavci po Evropi”, Les/Wood, 66(2), pp. 15–27. doi:10.26614/les-wood.2017.v66n02a02.