[1]
K. Čufar, “Dieter Eckstein, 1939-2021 and his rich legacy of dendrochronology in Slovenia and the world : Dieter Eckstein, 1939-2021 in njegova bogata zapuščina za dendrokronologijo v Sloveniji in po svetu”, leswood, vol. 70, no. 2, pp. 99–109, Dec. 2021.