[1]
L. Goropečnik, R. Šenk, M. Jošt, K. Čufar, and J. Kropivšek, “Educational motivation of generations Y and Z in the wood sector: Motivacija za izobraževanje in usposabljanje generacij Y in Z v lesarstvu”, leswood, vol. 70, no. 2, pp. 87–98, Dec. 2021.