[1]
V. Vek, I. . Poljanšek, and P. . Oven, “Poročilo z drugega posveta projektne skupine projekta L4-2623: EKSTRAKTIVI V JELOVIH GRČAH”, les-wood, vol. 71, no. 2, pp. 84–85, Dec. 2022.