[1]
M. Dremelj and A. Straže, “Effects of natural ageing on selected physical and mechanical properties of structural timber: Vpliv naravnega staranja na izbrane fizikalne in mehanske lastnosti konstrukcijskega lesa”, les-wood, vol. 71, no. 2, pp. 45–56, Dec. 2022.