[1]
K. Remic and M. Jošt, “Life cycle assessment and opportunities to improve environmental impacts in the wood sector: Analiza življenjskega cikla in priložnosti za zmanjševanje vplivov lesne industrije na okolje”, les-wood, vol. 71, no. 2, pp. 57–66, Dec. 2022.