[1]
K. Čufar, H. Beeckman, M. Frelih, L. Krže, W. Hubau, and M. Merela, “Wood identification in objects of Bambuti people from the Congo in the collection of the Slovene ethnographic museum: Identifikacija lesa predmetov ljudstva Bambuti iz Konga v zbirki slovenskega etnografskega muzeja”, les-wood, vol. 71, no. 2, pp. 5–24, Dec. 2022, doi: 10.26614/les-wood.2022.v71n02a04.