[1]
T. Drolc, M. Humar, D. Kržišnik, and B. Lesar, “Z delavnico Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem se krepi usposobljenost zaposlenih na področju gradnje z lesom”, les-wood, vol. 70, no. 2, pp. 120–121, Dec. 2021, doi: 10.26614/les-wood.2021.v70n02a12.