[1]
K. Čufar, “Dieter Eckstein, 1939-2021 and his rich legacy of dendrochronology in Slovenia and the world : Dieter Eckstein, 1939-2021 in njegova bogata zapuščina za dendrokronologijo v Sloveniji in po svetu”, les-wood, vol. 70, no. 2, pp. 99–109, Dec. 2021, doi: 10.26614/les-wood.2021.v70n02a08.