[1]
A. Gaspari, K. Čufar, and M. Merela, “Wood analyses helped to determine the location and approximate construction period of the Roman bridge over the Drava River in ancient Poetovio (Ptuj, Slovenia): Analiza lesa je potrdila lokacijo in okvirno obdobje postavitve rimskega mostu čez reko Dravo v antičnem Poetoviju (Ptuj v Sloveniji)”, les-wood, vol. 70, no. 2, pp. 71–85, Dec. 2021, doi: 10.26614/les-wood.2021.v70n02a06.