[1]
N. Škrk, Z. Črepinšek, and K. Čufar, “Phenology of leaf development in European beech (Fagus sylvatica) on a site in Ljubljana, Slovenia in 2020: Fenologija razvoja listov navadne bukve (Fagus sylvatica) na rastišču v Ljubljani v letu 2020”, les-wood, vol. 69, no. 1, pp. 5–19, Jun. 2020.