[1]
M. Šivic and L. Oblak, “Product development in the wood industry with quality function deployment method: Razvoj izdelka v lesni industriji z metodo razvoja funkcij kakovosti”, les-wood, vol. 69, no. 1, pp. 85–99, Jun. 2020.