[1]
A. Balzano, K. Novak, M. Humar, and K. Čufar, “Application of confocal laser scanning microscopy in dendrochronology: Uporaba konfokalne laserske vrstične mikroskopije v dendrokronologiji”, les-wood, vol. 68, no. 2, pp. 5–17, Dec. 2019, doi: 10.26614/les-wood.2019.v68n02a01.