[1]
Željko Gorišek, D. Plavčak, A. Straže, and M. Merela, “Tehnološke lastnosti in uporabnost lesa velikega pajesena v primerjavi z lesom velikega jesena: Technological properties and usability of Chinese sumac wood”, les-wood, vol. 67, no. 2, pp. 29–44, Nov. 2018, doi: 10.26614/les-wood.2018.v67n02a03.