[1]
K. Čufar and B. Lesar, “Srečanje ALUMNI kluba Oddelka za lesarstvo”, les-wood, vol. 66, no. 2, p. 86, Nov. 2017, doi: 10.26614/les-wood.2017.v66n02a09.