[1]
B. Lesar, “Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana se je preimenovalo v Društvo lesarjev Slovenije (DLS)”, les-wood, vol. 66, no. 2, p. 87, Nov. 2017, doi: 10.26614/les-wood.2017.v66n02a10.