[1]
J. Žigon, A. Pogorelčnik, M. Petrič, and M. Pavlič, “Uporaba naravnih olj za površinsko zaščito lesa navadne bukve: Usage of natural oils for surface protection of common beech wood”, les-wood, vol. 66, no. 2, pp. 37–46, Nov. 2017.