[1]
J. Kropivšek and D. Gornik Bučar, “Dodana vrednost v izdelkih v gozdno-lesni verigi - Primer: primarna predelava bukovine: Added value of products in the forest wood supply chain - Case: primary beechwood processing”, les-wood, vol. 66, no. 1, pp. 61–72, Jun. 2017, doi: 10.26614/les-wood.2017.v66n01a06.