[1]
M. Žlahtič Zupanc, A. Pogorelčnik, D. Kržišnik, B. Lesar, N. Thaler, and M. Humar, “Model za določanje življenjske dobe lesa listavcev: Model for service life prediction of hardwoods”, les-wood, vol. 66, no. 1, pp. 53–59, Jun. 2017.