[1]
J. Zule, D. Gornik Bučar, and J. Kropivšek, “Inovativna raba bukovine slabše kakovosti in ostankov: Innovative use of low quality beechwood and residues”, les-wood, vol. 66, no. 1, pp. 41–51, Jun. 2017.