Čufar, K. “Dieter Eckstein, 1939-2021 and His Rich Legacy of Dendrochronology in Slovenia and the World : Dieter Eckstein, 1939-2021 in Njegova Bogata zapuščina Za Dendrokronologijo V Sloveniji in Po Svetu”. Les/Wood, vol. 70, no. 2, Dec. 2021, pp. 99-109, doi:10.26614/les-wood.2021.v70n02a08.