Remic, K., and M. Jošt. “Life Cycle Assessment and Opportunities to Improve Environmental Impacts in the Wood Sector: Analiza življenjskega Cikla in priložnosti Za zmanjševanje Vplivov Lesne Industrije Na Okolje”. Les/Wood, vol. 71, no. 2, Dec. 2022, pp. 57-66, doi:10.26614/les-wood.2022.v71n02a03.