Škrk, N., Z. Črepinšek, and K. Čufar. “Phenology of Leaf Development in European Beech (Fagus Sylvatica) on a Site in Ljubljana, Slovenia in 2020: Fenologija Razvoja Listov Navadne Bukve (Fagus Sylvatica) Na rastišču V Ljubljani V Letu 2020”. Les/Wood, vol. 69, no. 1, June 2020, pp. 5-19, doi:10.26614/les-wood.2020.v69n01a07.