Balzano, Angela, et al. “Application of Confocal Laser Scanning Microscopy in Dendrochronology: Uporaba Konfokalne Laserske vrstične Mikroskopije V Dendrokronologiji”. Les/Wood, vol. 68, no. 2, Dec. 2019, pp. 5-17, https://doi.org/10.26614/les-wood.2019.v68n02a01.