Gaspari, Andrej, Katarina Čufar, and Maks Merela. “Wood Analyses Helped to Determine the Location and Approximate Construction Period of the Roman Bridge over the Drava River in Ancient Poetovio (Ptuj, Slovenia): Analiza Lesa Je Potrdila Lokacijo in Okvirno Obdobje Postavitve Rimskega Mostu čez Reko Dravo V antičnem Poetoviju (Ptuj V Sloveniji)”. Les/Wood 70, no. 2 (December 23, 2021): 71–85. Accessed May 27, 2024. https://journals.uni-lj.si/les-wood/article/view/12089.