1.
Remic K, Jošt M. Life cycle assessment and opportunities to improve environmental impacts in the wood sector: Analiza življenjskega cikla in priložnosti za zmanjševanje vplivov lesne industrije na okolje. les-wood [Internet]. 2022 Dec. 28 [cited 2024 Feb. 24];71(2):57-66. Available from: https://journals.uni-lj.si/les-wood/article/view/11712