1.
Gaspari A, Čufar K, Merela M. Wood analyses helped to determine the location and approximate construction period of the Roman bridge over the Drava River in ancient Poetovio (Ptuj, Slovenia): Analiza lesa je potrdila lokacijo in okvirno obdobje postavitve rimskega mostu čez reko Dravo v antičnem Poetoviju (Ptuj v Sloveniji). les-wood [Internet]. 2021 Dec. 23 [cited 2024 May 27];70(2):71-85. Available from: https://journals.uni-lj.si/les-wood/article/view/12089