1.
Balzano A, Novak K, Humar M, Čufar K. Application of confocal laser scanning microscopy in dendrochronology: Uporaba konfokalne laserske vrstične mikroskopije v dendrokronologiji. les-wood [Internet]. 2019 Dec. 30 [cited 2024 Jun. 23];68(2):5-17. Available from: https://journals.uni-lj.si/les-wood/article/view/12153