1.
Balzano A, De Micco V, Merela M, Čufar K. Tree-rings in Mediterranean pines – can we ascribe them to calendar years? Prirastne plasti v mediteranskih borih – ali lahko ugotovimo, v katerem koledarskem letu so nastale?. les-wood [Internet]. 2019 Jun. 21 [cited 2024 May 19];68(1):5-14. Available from: https://journals.uni-lj.si/les-wood/article/view/12157