Defending the Catalan Language

Cristòfol Despuig and the Description of the Valencian "other"

Authors

  • Vicente Lledó-Guillem Hofstra University, New York, United States

DOI:

https://doi.org/10.4312/linguistica.63.1-2.233-250

Keywords:

Castilian, Catalan, Catalan dialectology, colonialism, Cristòfol Despuig, Kingdom of Valencia, language ideology, Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, nationalism, Principality of Catalonia, Spanish Empire

Abstract

This study focuses on the work Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa [Dialogues. A Catalan Renaissance Colloquy Set in the City of Tortosa] by the Catalan knight Cristòfol Despuig. While it was written around 1557, it was not published until 1877. My analysis demonstrates that the issue of language is raised in the Dialogues to defend the memory of the Catalan-Aragonese Empire in which the Principality of Catalonia has always been the dominant part, especially in the Catalan-speaking lands. The prestigious position of the Principality of Catalonia is supported by an explicit hierarchy of the varieties of the Catalan language in which the Catalan used in the Principality of Catalonia is considered superior. This explicit hierarchy implies two important ideological aspects: first, the idea of origin as the main criterion to value the different varieties of the language. Second, the description of the Valencian other as a palimpsest, since while Valencians were colonized first by Catalans and then by Castilians, the Catalan colonial presence can still be recovered. The otherness of the Valencian identity is represented by four linguistic aspects of the text: first, the Castilian name of the Valencian character: don Pedro. Second, don Pedro’s lack of awareness that Catalan was a courtly language. Third, don Pedro’s acknowledgement that the Catalan spoken in the Kingdom of Valencia has been contaminated by its contact with Castilian. Finally, the erasure of the literary achievements in Catalan in the Kingdom of Valencia during the reign of the Castilian Trastámara Dynasty in the Crown of Aragon (1412–1516). This erasure supports the superiority of the House of Barcelona-Aragon over the Trastámara Dynasty. Moreover, it supports a clear association between language and political power in which literature does not play an important role in the value of a language.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Primary Sources

ALDRETE, Bernardo José de ([1606] 1975) Del origen y principio de la lengua castellana ò romance que oi se usa en España, Vol. I. Edited by Lidio Nieto Jiménez. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

DESPUIG, Cristòfol ([1557] 1877) Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa fets per mossèn Cristòfol Despuig. Edited by Fidel Fita. Barcelona: Imprenta de la Renaixença.

DESPUIG, Cristòfol ([1557] 2014) Dialogues. A Catalan Renaissance Colloquy Set in the City of Tortosa. Edited by Eric Querol/Josep Solervicens, transl. Henry Ettinghausen. Barcelona/Woodbridge: Barcino/Tamesis.

EIXIMENIS, Francesc ([1383] 1972) Regiment de la Cosa Pública. Edited by Manuel Sanchis Guarner. València: Societat Bibliogràfica Valenciana.

MUNTANER, Ramon (ca. [1328] 2000) Chronicle. Transl. Lady Goodenough. Cambridge/Ontario: In parentheses. http://www.yorku.ca/inpar/muntaner_goodenough.pdf [accessed on 28 February 2022].

NEBRIJA, Antonio de ([1492] 1980) Gramática de la lengua castellana. Edited by Antonio Quilis. Madrid: Editora Nacional.

*****

Secondary sources

ANDERSON, Benedict (1983). Imagined Communities. London: Verso.

ASHCROFT, Bill et al. (eds) (22007a) Post-Colonial Studies. London/New York: Routledge.

ASHCROFT, Bill et al. (22007b) “Other.” In: Bill Ashcroft et al. (eds), 154–156.

ASHCROFT, Bill (22007c) “Palimpsest.” In: Bill Ashcroft et al. (eds), 158–160.

BOONS-GRAFÉ, M.-C. (1992) “Other/other.” Transl. Margaret Whitford. In: Elizabeth Wright (ed.), Feminism and Psychoanalysis: A Critical Dictionary. Oxford: Blackwell, 296–299.

BURKE, Peter (2004) Languages and Communities in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

CAHNER, Max (1980) “Llengua i societat en el pas del segle XV al XVI. Contribució a l’estudi de la penetració del castellà als Països Catalans.” In: J. Bruguera/J. Massot i Muntaner (eds), Actes del cinquè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes. Andorra, 1–6 d’octubre de 1979. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 183–255.

CHABROLLE-CERRETINI, Anne-Marie, and Narcís IGLÉSIAS (2021) “Una Europa de les llengües al Renaixement.” In: Anne-Marie Chabrolle-Cerretini and Narcís Iglésias (eds), Narcís Iglésias (transl), La defensa i il·lustració de la llengua francesa, by Joachim Du Bellay. València: Afers, 7–66.

COLON, Germà (1978) La llengua catalana en els seus textos. Barcelona: Curial, 39–59.

COROMINES, Joan (1971) Lleures i converses d’un filòleg. Barcelona: Club Editor.

DANDELET, Thomas James (2014) The Renaissance of Empire in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

DURAN, Eulàlia (1981) “Introducció.” In: Cristòfor Despuig, Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa [1557]. Edited by Eulàlia Duran. Barcelona: Curial, 9–49.

DURAN, Eulàlia (2004) Estudis sobre la cultura catalana al Renaixement. València: Eliseu Climent, 109–126.

ELLIOTT, John Huxtable (1990) Imperial Spain: 1469–1716. London: Penguin.

ELLIOTT, John Huxtable (1992) “A Europe of Composite Monarchies.” Past & Present 137, 48–71.

FERRANDO FRANCÉS, Antoni (1980) Consciència idiomàtica i nacional dels valencians. València: Universitat de València, Institut de Ciències de l’Educació, Institut de Filologia Valenciana.

FERRANDO FRANCÉS, Antoni (1988) “Llengua i literatura” In: Ernest Belenguer (ed.), Història del País Valencià. Vol. II. Barcelona: Edicions 62, 379–424.

FERRANDO FRANCÉS, Antoni (1989) “La formació històrica del valencià.” In: Id. (ed.), Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986). València: Universitat de València, 399–428.

FERRANDO FRANCÉS, Antoni (2018) Fabra, Moll i Sanchis Guarner. La construcció d’una llengua moderna de cultura des de la diversitat. València: Universitat de València.

FERRANDO FRANCÉS, Antoni/Miquel NICOLÁS AMORÓS (2011) Història de la llengua catalana. [Nova edició revisada i ampliada.] Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

FUSS, D. (1994) “Interior Colonies: Frantz Fanon and the Politics of Identification.” Diacritics 24/2–3, 20–41.

GAL, Susan/Judith T. IRVINE (2019) Signs of Difference. Language and Ideology in Social Life. Cambridge: Cambridge University Press.

GONZÁLEZ, JOAN ANTONI (2012) “La transmissió de Los col·loquis de la insigne Ciutat de Tortosa, de Cristòfol Despuig, i altres notes sobre l’obra.” Recerca 14, 315–338.

JIMÉNEZ PATÓN, Bartolomé ([1604] 2006) “Elocuencia española en arte.” In: Encarnación García Dini (ed.), Antología en defensa de la lengua y la literatura españolas. Madrid: Cátedra, 279–85.

JOHANNESSEN, Lene M. (2012) “Palympsest and hybridity in postcolonial writing.” In: Ato Quayson (ed.), The Cambridge History of Postcolonial Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 869–902.

JOSEPH, John (2006) Language and Politics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

LLEDÓ-GUILLEM, Vicente (2008) Literatura o imperio: La construcción de las lenguas castellana y catalana en la España renacentista. Newark, Del.: Juan de la Cuesta.

LLEDÓ-GUILLEM, Vicente (2018) The Making of Catalan Linguistic Identity in Medieval and Early Modern Times. Cham: Palgrave Macmillan.

MAS i FORNERS, Antoni (2020) Llengua, terra. pàtria i nació. L’evolució de la consciencia lingüística i etnocultural entre els cristians de l’illa de Mallorca (segles XIV-XVII). Palma de Mallorca: Documenta Balear.

MASSANELL, Mar (2020) “Variation and Varieties.” In: Joan A. Argenter/Jens Lüdtke (eds), Manual of Catalan Linguistics. Berlin/Boston: De Gruyter, 371–396.

NADAL, Josep M./Modest PRATS (1982) Història de la llengua catalana. Volum 1. Dels orígens al segle XV. Barcelona: Edicions 62.

QUEROL, Enric/Josep SOLERVICENS (2011) “Introducció.” In: Cristòfor Despuig, Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa [1557]. Edited by Enric Querol/Josep Solervicens. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 5–26.

QUEROL, Enric/Josep SOLERVICENS (2014) “Introduction.” In: Cristòfor Despuig, Dialogues. A Catalan Renaissance Colloquy Set in the City of Tortosa [1557]. Edited by Enric Querol/Josep Solervicens, transl. Henry Ettinghausen. Barcelona/Woodbridge: Barcino/Tamesis, 7–25.

RAFANELL, August (2000) El català modern. Set estudis d’història cultural. Barcelona: Empúries.

RASICO, Philip D. (1989) “The formation of Valencian Apitxat.” Hispanic Review 57/4, 457–475.

RUBIÉS, Joan-Pau (1995–1996) “The Idea of Empire in the Catalan Tradition from Ramon Muntaner to Enric Prat de la Riba.” Journal of Hispanic Research 4, 229–262.

RUBIÉS, Joan-Pau (1999) “La qüestió imperial en el pensament polític de la Catalunya moderna: història d’una absència.” Manuscrits 17, 207–235.

SANCHIS GUARNER, Manuel (1980) “A tall de Pròleg. La consciència comunitària i el nom gentilici”. In: Antoni Ferrando Francés, Consciència idiomàtica i nacional dels valencians. València: Universitat de València, Institut de Ciències de l’Educació, Institut de Filologia Valenciana, v-xvii.

VENY, Joan, and Mar MASSANELL (2015) Dialectologia catalana. Aproximació pràctica als parlars catalans. Barcelona/Alacant/València: Universitat de Barcelona/Universitat d’Alacant/Universitat de València.

WOOLARD, Kathryn (2007) “La autoridad lingüística del español y las ideologías de la autenticidad y el anonimato.” In: José Del Valle (ed.), La lengua, ¿patria común? Ideas e ideologías del español. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 129–142.

Downloads

Published

27. 12. 2023

How to Cite

Lledó-Guillem, V. (2023). Defending the Catalan Language: Cristòfol Despuig and the Description of the Valencian "other". Linguistica, 63(1-2), 233-250. https://doi.org/10.4312/linguistica.63.1-2.233-250