Brief History of Literary Translation from Spanish into Slovenian

Authors

  • Maja Šabec University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.4312/linguistica.62.1-2.309-324

Keywords:

Spanish and Latin American literature, literary translation, Slovenian, Spanish

Abstract

Based on a detailed study of bibliographic sources, the article provides a concise panorama of literary translation from Spanish to Slovenian from its beginnings in the 19th century to the present day. It presents the translations of the most significant translated works of Spanish and Latin American literature and their translators, and sheds light on the historical-cultural circumstances that in certain periods contributed to a more pronounced interest in specific literary currents and authors, whether Spanish or Latin American. It also notes the gaps that should be filled in order to offer Slovenian readers a deeper and more systematic knowledge of the Hispanic literature. The panorama concludes with an overview of a selection of translation research by Slovenian experts in this field.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cobiss – Kooperativni online bibliografski sistem in servisi [Sistema bibliográfico online]: https://plus.cobiss.net.

GERŠAK, Urša/Maja ŠABEC (2021) «Sodelovalno učenje pri pouku prevajanja na primeru antologije paragvajskih pravljic». Vestnik za tuje jezike 13/1, 553-570. https://doi.org/10.4312/vestnik.13.553-570. DOI: https://doi.org/10.4312/vestnik.13.553-570

KALENIĆ RAMŠAK, Branka (2011a) «Ejemplos de la recepción creativa de la literatura española en la literatura eslovena». Verba hispanica 19, 51-61. https://doi.org/10.4312/vh.19.1.51-61. DOI: https://doi.org/10.4312/vh.19.1.51-61

KALENIĆ RAMŠAK, Branka (2011b) «Recepcija književnosti v španskem jeziku: še vedno španska vas?». En: S. Kranjc (ed), Meddisciplinarnost v slovenistiki. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Obdobja 30, 233-239. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/30-Kalenic_Ramsak.pdf.

KALENIĆ RAMŠAK, Branka (2012) «Looking at Flemish tapestries from the other side’: on Don Quixote and traslation». En: J. Muñoz-Basols (ed), The limits of literary translation: expanding frontiers in Iberian languages. Kassel: Reichenberger, 27-40.

KASTELIC VUKADINOVIČ, Uršula (2017) «Potujitveno prevajanje kulturnega besedja v romanu Smrt Artemia Cruza». Ars & Humanitas 11/2, 29-43. DOI: https://doi.org/10.4312/ars.11.2.29-43

KRNEL, Vita (1984) «Bibliogafija prevedene latinskoameriške proze». En: O obliki sveta: iz španskoameriške kratke proze. Ljubljana: Mladinska knjiga, 203-217.

MARKIČ, Jasmina (2002) «Španski romancero». En: M. Ožbot (ed), Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 209-214.

MARKIČ, Jasmina (2006) «Las andanzas del Quijote en esloveno». En: B. Kalenić Ramšak/M. Šabec (eds), Interpretaciones del Quijote/Interpretacije Don Kihota: slovenski prispevek ob 400. obletnici izida. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 117-126.

MARKIČ, Jasmina (2014a) «Los verbos de movimiento en las perífrasis verbales como un problema de traducción: análisis de la novela de Javier Marías Corazón tan blanco y su traducción al esloveno». En: Comunicación, cognición, cibernétic@: actas del 31er congreso internacional Aesla. San Cristóbal de La Laguna: Universidad de La Laguna, 856-865.

MARKIČ, Jasmina (2014b) «Traduciendo a Sergio Ramírez: reflexiones sobre la traducción de Margarita está linda la mar». En: Quo vadis, romanística?: literatura, didáctica, lingüística, traductología. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 141-152.

MARKIČ, Jasmina (2019) «Traduciendo a Fernando Vallejo: La rambla paralela y Vzporedna ulica». En: A. Pejovič et al. (eds), Estudios hispánicos serbios y retos de la contemporaneidad: actas de la segunda conferencia nacional de hispanistas serbios, celebrada del 20 al 22 de septiembre de 2018 en la Facultad de Filología (Universidad de Belgrado), vol. 2. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 371-386. http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_ser/hispserb/2019-2/hispserb-2019-2-ch21.pdf. DOI: https://doi.org/10.18485/hispserb.2019.2.ch21

NOVAK, Boris A. (1995) Oblika, ljubezen jezika: recepcija romanskih pesniških oblik v slovenski poeziji. Maribor: Obzorja.

NOVAK, Boris A. (2011) Salto immortale: študije o prevajanju poezije, 2. knjiga. Ljubljana: ZRC SAZU.

OMAN, Špela (2010) «La recepción del barroco español y portugués en la poesía de France Prešeren». Verba Hispanica 18, 85-102. https://doi.org/10.4312/vh.18.1.85-102. DOI: https://doi.org/10.4312/vh.18.1.85-102

OMAN, Špela (2016) Odmevi španskega in portugalskega pesništva pri Prešernu. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani.

PIHLER CIGLIČ, Barbara (2006) «Sancho Panza: prevaricador del buen lenguaje: análisis contrastivo esloveno - español». En: B. Kalenić Ramšak/M. Šabec (eds), Interpretaciones del Quijote/Interpretacije Don Kihota: slovenski prispevek ob 400. obletnici izida. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 163-180.

PIHLER CIGLIČ, Barbara (2010) «Diskurzivno učasovljanje v liriki: nekaj problemov pri prevajanju španskih glagolskih paradigem v slovenščino». Hieronymus: revija o prevajalstvu 4/1-2, 7-25.

PIHLER CIGLIČ, Barbara (2014) «Eternidades de Juan Ramón Jiménez: los paradigmas verbales en la poesía y su posible traducción». En: A. Kuzmanović Jovanović et al. (eds), Estudios hispánicos en el siglo XXI: monografía en conmemoración del 40o aniversario de la creación del Departamento de Lengua Española y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Belgrado. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 289-303.

PREGELJ, Barbara (2005a) «Španska zlata doba v slovenskih prevodih». En: T. Smolej (ed), Prevajanje baročnih in klasicističnih besedil. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 45-48.

PREGELJ, Barbara (2005b) «V čem je teža(vnost) F. de Queveda?». En: T. Smolej (ed), Prevajanje baročnih in klasicističnih besedil. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 75-78.

PREGELJ, Barbara (2006a) «Španske romance pri Stanku Vrazu». En: M. Ožbot (ed), Prevajanje besedil iz prve polovice 20. stoletja. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 329-339.

PREGELJ, Barbara (2006b) «Federico Garcia Lorca v slovenskih prevodih: problem prevajanja asonance». En: B. Pregelj (ed), Literatura v večkulturnem položaju in ustvarjalno delo Jolke Milič. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 70-77.

PREGELJ, Barbara/Krištof Jacek KOZAK (2007) «Federico García Lorca pri Slovencih». En: Federico Garcia Lorca: Zbrana dramska dela. Ljubljana: ZAMIK, 549-558.

PREGELJ, Barbara (2008) «Španska književnost v slovenskih srednješolskih učbenikih». En: B. Krakar-Vogel (ed), Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Obdobja 25. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/25-Pregelj.pdf.

PREGELJ, Barbara (2011) «Podoba mladinske književnosti španskega govornega področja skozi njihove prevode v slovenščino». Hieronymus: revija o prevajalstvu 5/-2, 65-81.

PREGELJ, Barbara (2012) «Komični elementi kot sredstvo karakterizacije v slovenskih priredbah Don Kihota za mladino». Hieronymus: revija o prevajalstvu 6/1-2, 7-27.

SMOLEJ, Tone (2006) «Mentions de Don Quichotte chez les écrivains slovènes jusqu’au début du XXe siècle: entre comparaison et identification». En: B. Kalenić Ramšak/M. Šabec (eds), Interpretaciones del Quijote/Interpretacije Don Kihota: slovenski prispevek ob 400. obletnici izida. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 237-243.

ŠABEC, Maja (2008) «Slovenski prevodi, uprizoritve in recepcija dramskih del Federica Garcíe Lorce». Hieronymus: revija o prevajalstvu 2/1-2, 23-53.

ŠABEC, Maja (2011) «Unidades fraseológicas en la traducción eslovena de Cinco horas con Mario de Miguel Delibes». Paremia 20, 41-52. https://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/pdf/020/004_sabec.pdf.

ŠABEC, Maja (2012) «Lorca’s drama in Slovenian: the stylization of popular language». En: J. Muñoz-Basols (ed), The limits of literary translation: expanding frontiers in Iberian languages. Kassel: Reichenberger, 253-268.

VOGLAR, Dušan/Alenka DERMASTIA (eds), (1999) «Špansko-slovenski odnosi». Enciklopedija Slovenije, 13. zv. Ljubljana: Mladinska knjiga, 100-107.

Downloads

Published

23. 12. 2022

How to Cite

Šabec, M. (2022). Brief History of Literary Translation from Spanish into Slovenian. Linguistica, 62(1-2), 309-324. https://doi.org/10.4312/linguistica.62.1-2.309-324