[1]
Tekavčić, P. 2002. Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, Zbornik, ur. Lada Badurina, Nada lvanetić, Boris Pritchard, Diana Stolac; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku [HDPL]; Zagreb-Rijeka 1999, izišlo 2001; 863 strane. Linguistica. 42, 1 (Dec. 2002), 208–209. DOI:https://doi.org/10.4312/linguistica.42.1.208-209.