[1]
Toporišič, J. 2005. Naglasna znamenja v Bohoričevih Zimskih uricah 1584. Linguistica. 45, 1 (Dec. 2005), 151–158. DOI:https://doi.org/10.4312/linguistica.45.1.151-158.