[1]
Toporišič, J. 1980. O strukturalnem določanju besednih pomenov (ob glagolu biti). Linguistica. 20, 1 (Dec. 1980), 151–167. DOI:https://doi.org/10.4312/linguistica.20.1.151-167.