(1)
Bezlaj, F. Zgodovina Jezika in Besednega Pomena. Festschrift Albert Debrunner. Posvečena študenti, Prijatelji in Sodelavci. Franke Verlag. linguistica 1956, 2, 62-64.