(1)
Vučetić, Z. Milan Moguš, Povijest Hrvatskoga književnoga Jezika (Storia Della Lingua croata), /Globus/, Zagreb 1993, Pp. 205. linguistica 1995, 35, 329-331.