(1)
Toporišič, J. Naglasna Znamenja V Bohoričevih Zimskih Uricah 1584. linguistica 2005, 45, 151-158.