(1)
Tekavčić, P. Estudis Gramaticals 1, Amb ponències Del Col.Loqui Internacional De Lingüistica Teòrica I Llengües Romàniques, Working Papers in Linguistics; Univer­ Sitat Autònoma De Barcelona, Departament De Filologia Hispànica, Barcelona, Bel­ Laterra 1984, 380 Pp. linguistica 1986, 26, 211-215.