(1)
Toporišič, J. O Strukturalnem določanju Besednih Pomenov (ob Glagolu Biti). linguistica 1980, 20, 151-167.